top of page

Sant'Egidio jest Wspólnotą chrześcijańską, która powstała w 1968 roku w liceum w centrum Rzymu, jako owoc Soboru Watykańskiego II i z inicjatywy Andrei Riccardiego. W ciągu ponad 55 lat stała się siecią wspólnot, które istnieją w 70 krajach świata, ze szczególnym wyczuleniem na peryferia i osoby na nich żyjące. Sant'Egidio gromadzi mężczyzn i kobiety w każdym wieku, których jednoczą więzi braterstwa, słuchanie Ewangelii i dobrowolne i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz ubogich i pokoju.

 

Modlitwa, ubodzy pokój są fundamentalnymi punktami odniesienia.


Modlitwa, oparta na słuchaniu Słowa Bożego, jest pierwszym dziełem Wspólnoty, towarzyszy jej i nadaje kierunek jej życiu. W Rzymie i w każdej innej części świata jest także miejscem spotkania i gościnności wobec każdego, kto ma pragnienie słuchania Słowa Bożego i zwracania się do Pana w modlitwie. 


Ubodzy są braćmi i przyjaciółmi Wspólnoty. Przyjaźń z tym, kto jest w potrzebie: osobami starszymi, bezdomnymi, migrantami, niepełnosprawnymi, więźniami, dziećmi ulicy i peryferii - jest charakterystycznym rysem życia tego, kto uczestniczy w życiu Sant'Egidio na różnych kontynentach.


Świadomość tego, że wojna jest matką każdego ubóstwa, popchnęła Wspólnotę do zaangażowania w pracę na rzecz pokoju, by chronić go tam, gdzie jest zagrożony, pomóc go odbudowywać, umożliwiając dialog tam, gdzie został zawieszony. Praca na rzecz pokoju jest rozumiana jako odpowiedzialność chrześcijan, część szerszej posługi na rzecz pojednania i braterstwa, która wyraża się także w zaangażowaniu ekumenicznym i w dialogu międzyreligijnym w "Duchu Asyżu".

IMG_2569s.jpg

Wspólnota Sant'Egidio w Warszawie

Jesteśmy grupą kilkudziesięciu osób w różnym wieku, o różnych zawodach czy kierunkach studiów. Łączy nas przyjaźń z ubogimi, dzięki której zmieniamy spojrzenie na świat i własne życie. Mierząc się z problemami lokalnymi i globalnymi, poszukujemy odpowiedzi zakorzenionych w wartościach Ewangelii i szacunku dla godności każdego człowieka. Wspólnie się formujemy, a modlitwa – za ubogich (czwartki o g. 20, parafia św. Barbary w Śródmieściu), za chorych czy o pokój (wtorki o g. 20, kościół św. Teresy na Tamce) i liturgia Mszy św. (niedziela o g. 20, kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus), wyznaczają rytm naszego tygodnia.

Wiemy, że przyjaźń ma wielką moc, dlatego chcielibyśmy, aby ubodzy mieli jak najwięcej przyjaciół. Możesz być jednym z nich!

Zapraszamy do kontaktu z nami.

KONTAKT

Wspólnota Sant'Egidio

ul. Wspólna 61 lok.103

00-687 Warszawa  

WESPRZYJ 

TRADYCYJNY PRZELEW


Fundacja Sant’Egidio Polska

BNP Paribas

43 1750 0012 0000 0000 3519 5197

z dopiskiem UBODZY 

RODO >  czytaj całość 

bottom of page